Τα Taxcorner UK προσφέρουν όλων των ειδών Λογιστικές και Φορολογικές υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τις καλύτερες και νεότερες τεχνικές. Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και περιλαμβάνουν:

 • Σύσταση Εταιρειών
 • Ετήσιους Λογαριασμούς Εταιρειών και Ισολογισμούς
 • Φορολογικές Δηλώσεις και Δηλώσεις ΦΠΑ
 • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας
 • Εταιρικά Πρακτικά
 • Συμβουλευτική ΦΠΑ και VIES
 • Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων
 • Υπηρεσίες Διευθυντή/Διαχειριστή Εταιρειών
 • Υπηρεσίες Μετόχων
 • Online και Offline Τήρηση Βιβλίων
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μηχανοργάνωσης
 • Ειδικό καθεστώς τεχνικών εταιρειών
 • Διαχείριση Φορολογικών θεμάτων ιδιοκτησίας ακινήτων

Είτε είστε Φυσικό Πρόσωπο, Ελ. Επαγγελματίας ή Εταιρεία τα Taxcorner θα διαχειριστούν πλήρως όλα τα φορολογικά και λογιστικά σας θέματα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια προσωπική συνάντηση με τους ειδικούς μας στο Ηνωμένο Βασίλειο.