Η εξειδικευμένη ομάδα μας στην Ελλάδα είναι ικανή να αντιμετωπίσει κάθε λογιστικό και φορολογικό θέμα που έχετε ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Υπηρεσίες για Φυσικά Πρόσωπα

 • Φορολογικές Δηλώσεις όλων των τύπων (ηλεκτρονική καταχώρηση) ακόμη και χωρίς την φυσική παρουσία του φορολογούμενου
 • Προϋπολογισμοί και φορολογικός σχεδιασμός
 • Δηλώσεις ακινήτων όλων των τύπων και υπολογισμός φόρου
 • Επικοινωνία και επίλυση προβλημάτων με τις Φορολογικές Αρχές
 • Φορολογική Διαχείριση και Εκπροσώπηση για κατοίκους εξωτερικού

Υπηρεσίες για Νομικά Πρόσωπα

 • Σύσταση εταιρειών οιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε., κλπ.)
 • Διεθνείς Φορολογικός Σχεδιασμός
 • Φορολογική Εκπροσώπηση
 • Τήρηση Βιβλίων όλων των κατηγοριών
 • Εποπτεία και οργάνωση Λογιστηρίων
 • Φορολογική Υποστήριξη
 • Προϋπολογισμοί και Ισολογισμοί, Αποτελεσματικοί Λογαριασμοί
 • Μισθοδοσία και Εργατικά / Ασφαλιστικά
 • Νομική Συμβουλευτική
 • Οικονομοτεχνική Ανάλυση
 • Online τήρηση βιβλίων
 • Αποτιμήσεις, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές με συμβουλευτική επ’ αυτών
 • Οικονομικός, Διαχειριστικός, Φορολογιστικός Έλεγχος
 • Εσωτερικός Έλεγχος
 • Εξειδίκευση στα Ειδικά Καθεστώτα (Πρακτορεία Ταξιδείων, Οικοδομικές και Τεχνικές Εταιρείες, Εμπορία Μεταχειρισμένων Ειδών, Ηλεκτρονικό Εμπόριο κλπ.)
 • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης Λογιστηρίων

Είτε είστε Φυσικό Πρόσωπο, Ελ. Επαγγελματίας ή Εταιρεία τα Taxcorner θα διαχειριστούν πλήρως όλα τα φορολογικά και λογιστικά σας θέματα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια προσωπική συνάντηση με τους ειδικούς μας στην Ελλάδα.