Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να μας στείλετε τυχόν σχετικά αρχεία (τιμολόγια, έξοδα, ειδοποιήσεις κ.λπ.). Λάβετε υπόψη ότι το συνολικό μέγεθος των αρχείων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10MB και προτιμούμε αρχεία PDF ή ZIP. Έχουμε μια αυστηρή πολιτική ασφαλείας και έτσι τα αρχεία περιέχουν ιούς ή είναι άλλως μολυσμένα ή ύποπτα θα απορριφθούν.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει σωστά όλα τα απαιτούμενα πεδία και ότι το συνολικό μέγεθος των αρχείων σας δεν υπερβαίνει τα 10MB.

    Επισυνάψτε τα αρχεία σας εδώ*